Refundacja recepty na luteinę off-label z refundacją

I. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

zawiera – „Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2017 r.”

oraz poniżej tabelę A 1 – „Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym”

W tej tabeli pozycje o liczbie porządkowej 2904, 2905, 2906 to Luteina (tabletki dopochwowe w różnej postaci i dawce) – wszystkie te pozycje w kolumnie 13-tej tj. „Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją” zawierają wskazanie „profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym”

II. Równocześnie, obowiązujące ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych

w części opisanej jako Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (poz. 2007) – wprowadza w punkcie I.3.10 definicję:

poród przedwczesny – zakończenie ciąży w okresie między 22 a 37 tygodniem trwania ciąży (licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki lub na podstawie badania ultrasonograficznego wykonanego w pierwszym trymestrze ciąży);

Pytanie: Czy lekarz może wystawić receptę refundowaną na w/w leki dla pacjentki będącej między 22 a 37 tygodniem trwania ciąży, która to ciąża jest zagrożona porodem?