Refundacja recepty na luteinę w przypadku ciąży zagrożonej

Jeśli jesteś w ciąży i lekarz ci mówi, że to jest ciąża zagrożona a jednocześnie przepisuje luteinę na receptę pełnopłatną to spytaj go na jakiej postawie tak robi.

Prawo do przepisania recepty refundowanej na luteinę w/w przypadku określają 2 akty prawne:

 1. Obowiązujące obwieszczenie Ministra Zdrowia

  w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

  – obwieszczenie jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia link do listy obwieszczeń
  Takie obieszczenie zawiera załącznik:

  Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień …

  W załączniku znajduje się tabela A 1 o tytule:

  Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

  ta tabela zawiera listę leków i wskazań do refundacji.

  Jeśli na tej liście jest Luteina (tabletki dopochwowe w różnej postaci i dawce) – i wszystkie te pozycje w kolumnie 13-tej o nazwie:

  Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją

  zawierają wskazanie

  profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym

  to w przypadku ciąży zagrożonej lekarz ma prawo wystawić receptę refundowaną na taki lek. [Stan na dzień 13.01.2018] Obwieszczenie z dnia 21.12.2017 zawiera załącznik obowiązujący od 01.01.2018, w którym ujęta jest luteina w/w przypadku.

 2. Obowiązujące ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r.

  w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych

  w części opisanej jako:

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (poz. 2007)

  – wprowadza w punkcie I.3.10 definicję:

  poród przedwczesny – zakończenie ciąży w okresie między 22 a 37 tygodniem trwania ciąży (licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki lub na podstawie badania ultrasonograficznego wykonanego w pierwszym trymestrze ciąży);

Diagnozowanie za pomocą e-konsultacji i uczenia maszynowego

Serwis internetowy Wired  zamieścił  (10.08.2017)  post (link) dotyczący rozwiązania, które jest wykorzystywane pilotażowo w wybranych amerykańskich szpitalach –  Human Diagnosis Project

W skrócie i uproszczeniu. Jest to rozwiązanie,  które pozwala na konsultację online ze specjalistami w zakresie danego przypadku medycznego – gdzie lekarz prowadzący przesyła opis, a w zamian dostaje potencjalną diagnozę plus sugestię odnośnie badań które mają ją potwierdzić. Diagnoza jest tu efektem analizy wskazań specjalistów oraz  wcześniejszych zapisanych przypadków.  Każdy trafnie zdiagnozowany przypadek medyczny sprawia, że system jest odrobinę mądrzejszy –  wszystko dzięki wykorzystaniu algorytmów komputerowych wykorzystujących elementy Sztucznej Inteligencji (tzw. machine learning – uczenie maszynowe).

Projekt zyskał wsparcie amerykańskich stowarzyszeń medycznych (American Board of Medical SpecialitiesAmerican Medical Association) które doceniają potencjał projektu.

Jedną z podstawowych bolączek Służby Zdrowia w Polsce jest długość oczekiwania na wizytę u specjalisty,  sama zaś wizyta nie niesie ze sobą gwarancji trafnej diagnozy – podobne narzędzie jak Human Diagnosis Project mogłoby skrócić kolejki do specjalistów i sprawić, że będą oni mogli podnosić swoje kwalifikacje korzystając z udoskonalanej bazy wiedzy jaką oferuje takie rozwiązanie.