Refundacja recepty na luteinę w przypadku ciąży zagrożonej

Jeśli jesteś w ciąży i lekarz ci mówi, że to jest ciąża zagrożona a jednocześnie przepisuje luteinę na receptę pełnopłatną to spytaj go na jakiej postawie tak robi.

Prawo do przepisania recepty refundowanej na luteinę w/w przypadku określają 2 akty prawne:

 1. Obowiązujące obwieszczenie Ministra Zdrowia

  w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

  – obwieszczenie jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia link do listy obwieszczeń
  Takie obieszczenie zawiera załącznik:

  Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień …

  W załączniku znajduje się tabela A 1 o tytule:

  Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

  ta tabela zawiera listę leków i wskazań do refundacji.

  Jeśli na tej liście jest Luteina (tabletki dopochwowe w różnej postaci i dawce) – i wszystkie te pozycje w kolumnie 13-tej o nazwie:

  Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją

  zawierają wskazanie

  profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym

  to w przypadku ciąży zagrożonej lekarz ma prawo wystawić receptę refundowaną na taki lek. [Stan na dzień 13.01.2018] Obwieszczenie z dnia 21.12.2017 zawiera załącznik obowiązujący od 01.01.2018, w którym ujęta jest luteina w/w przypadku.

 2. Obowiązujące ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r.

  w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych

  w części opisanej jako:

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (poz. 2007)

  – wprowadza w punkcie I.3.10 definicję:

  poród przedwczesny – zakończenie ciąży w okresie między 22 a 37 tygodniem trwania ciąży (licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki lub na podstawie badania ultrasonograficznego wykonanego w pierwszym trymestrze ciąży);

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *