O zozy.info

Serwis jest poświęcony służbie zdrowia w Polsce w rozmaitych aspektach. Autor jest informatykiem (w szerokim tego słowa znaczeniu) związanym zawodowo ze służbą zdrowia od ponad 10-ciu lat – zorientowanym na wdrażanie i tworzenie wszelkiego rodzaju narzędzi wspomagających i automatyzujących pracę personelu medycznego i rozliczającego świadczenia medyczne – narzędzi uzupełniających używane w jednostce rozwiązania informatyczne (KS PPS, Infomedica, Eurosoft Przychodnia – szczególnie odradza to ostatnie oprogramowanie).